Altres idiomes

Reb notícies, ofertes, activitats i altres novetats en el teu correu electrònic.

Política de privacitat

1. Dret d’informació

En conformitat amb el que estableix la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” (en endavant, LOPD), Vinyols Camp Ecotur, S.L. (en endavant, Vinyols Camp), titular del lloc web www.vinyolscamp.com (en endavant, el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Vinyols Camp i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a l’efecte en el lloc web són recaptats per Vinyols Camp amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Vinyols Camp proporciona a través de l’anomenat lloc web, que no és altre que el de la gestió de reserves i informació de novetats que puguin ser de l’interès de l’usuari i subscriptor.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb la nota ‘obligatori’ en els formularis a reomplir per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades dels camps restants. L’usuari garanteix que les dades personal facilitades a Vinyols Camp són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús de formularis electrònics de Vinyols Camp o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per les finalitats abans descrites així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists a la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a Vinyols Camp, C/ Camí de Barenys S/N, 43391 – Vinyols i els Arcs o bé a la següent adreça de correu electrònic “info@vinyolscamp.com”.

6. Seguretat

Vinyols Camp manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al “Real Decreto 994/1999, de 11 de junio”, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els medis tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense prejudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Vinyols Camp es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com conferir-los un tractament segur en les cessions, que en el seu cas, es puguin produir.

7. Publicacions

Vinyols Camp posarà a disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través d’un formulari de subscripció habilitat a tal efecte, el servei de publicacions en el que incloem notícies, novetats i informació rellevant de Vinyols Camp. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció al butlletí mencionat a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web. Així mateix, Vinyols Camp informa que remetrà comunicacions comercials per medis electrònics amb informació sobre ofertes, paquets i esdeveniments relatius exclusivament a Vinyols Camp i que puguin ser d’interès dels usuaris del lloc web quan així ho sol.licitin expressament mitjançant alta en el formulari d’inscripció al butlletí. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a Vinyols Camp o a través del mateix butlletí, i no tindrà caràcter retroactiu.

8. Informació sobre cookies i tècniques de “spamming”

L’usuari consent l’ús de cookies, que en cap cas permetran la seva identificació, amb la finalitat exclusiva de facilitar la navegació per les diferents pàgines d’aquest lloc web i que en cap cas permetran la identificació de l’usuari. En qualsevol cas, l’usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d’aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. Vinyols Camp tampoc utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i protecció de dades personals l’usuari es pot posar en contacte amb nosaltres dirigint-se a Vinyols Camp, C/ Camí de Barenys S/N, 43391 – Vinyols i els Arcs, o bé a la següent adreça de correu electrònic info@vinyolscamp.com. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999)” i a la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de julio de 2002)”.

9. Modificació de la present política de privacitat

Vinyols Camp es reserva el dret de modificar la present política de privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.

Print Friendly