Altres idiomes

Reb notícies, ofertes, activitats i altres novetats en el teu correu electrònic.

Condicions generals

Formalització de la sol.licitud de la reserva

Per tal de formalitzar una pre-reserva, el client està obligat a ingressar en el compte corrent de Vinyols Camp un percentatge variable de l’import total de la reserva, en funció número de dies entre l’ingrés i la data d’arribada, segons els següents criteris:

 • El 40 % de l’import total.

El termini de l’import a ingressar des del moment de la sol.licitud aceptada, és de 8 dies hàbils (excepte pactes a establir). També donem opció d’efectuar el pagament en dos temps del 50% de l’import de formalització de reserva, si aquest supera els 200 € i l’antel.lació supera els 30 dies.

Dades bancàries:

Vinyols Camp Ecotur S.L.
La Caixa 2100 1324 19 0110102322

És important que quedi constància en la comunicació de l’ingrès, el mateix nom de la persona que ha sol.licitat la reserva i també les dates d’entrada i sortida.

Vinyols Camp, es reserva el dret a modificar aquestes condicions en circumstàncies especials, si el client ho demana.

Altres condicions

 • L’hora d’entrada és a partir de les 4 tarda i la de sortida fins les 12 del migdia. En el cas que l’arribada es faci abans o la sortida tard, la Recepció ho haurà d’autoritzar i comunicarà l’hora d’arribada o sortida acceptats.
 • El preu inclou una plaça d´aparcament. Altres cotxes extra: segons tarifes vigents.
 • Els cotxes, excepte la carga i descarrega, romandran a la zona d’aparcament.
 • S’accepten animals de companyia, prèvia documentació sanitària. Preu: segons tarifes vigents.
 • En el moment d’arribar, us donarem tota la informació pertinent sobre les normes de funcionament intern juntament amb altres informacions útils (activitats, etc.).
 • S’accepten visites prèvia notificació a la Recepció i pagament de la tarifa vigent.
 • La liquidació de l’estada es farà per anticipat. Pot ser en el moment de l’arribada o bé durant els primers dies.
 • Vinyols Camp es reserva el dret a sol.licitar una fiança de fins 100 €.
 • En el moment de la sortida, es revisarà el bungalow per tal de comprovar la seva correcta utilització.

Cancelació de la reserva i devolució del dipòsit

 • 30 dies o més: retorn del 90% de l’import de formalització de reserva.
 • De 30 a 10 dies abans: retorn del 50% de l’import de formalització de reserva.
 • Menys de 10 dies abans: 0% de l’import de formalització de reserva.

 

Print Friendly